"Walibi jong" - Hea! fan 8 maaie 2014
icon_played Created with Sketch. 0

#Reportage

De famylje Anema fan Arum besiket in walibi-jong mei de flesse grut te bringen. It jong is út de buidel fan de mem fallen en mem woe it jong dêrnei net mear ha. It walibi-jong hat fan de Anema's de namme Diesel krigen en se fynt de geitemolke hearlik.

icon_wave Created with Sketch.